Temadage

Medarbejdere er virksomhedens og organisationernes sociale kapital og dermed en betydningsfuld og værdifuld ressource!

Effekten af deres trivsel og velvære rækker langt udover den private sfære og ind i arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og produktivitet. Det er dokumenteret at nærvær er en central faktor for trivsel og arbejdsglæde og at nærværet gennem en målrettet indsats kan styrkes og udvikles.

Der tilbydes skræddersyede forløb til både offentlige og private virksomheder. I er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale

For at nogle ideer til hvad indholdet kunne være er nedenstående eksempler på tidligere afholdte temadage

Indhold: Trivsel, nærvær og arbejdsglæde
Denne temadag har et centralt fokus er på nærværet og dets betydning for vores egen (og fælles) trivsel og hvordan øget nærvær kan styrke vores kommunikation, samarbejdsevne og evne til at håndtere udfordende situationer.

Indhold: Mindfulness for at forebygge stress og øge trivsel
Denne temadag har fokus på mindfulness som metode til at forebygge skadelig langtids stress, viden om hvad stress er, vores egen (og andres) stressreaktioner og hvordan vi selv óg i fællesskab kan være med til at styrke trivslen.

Inhold: Mindfulness i organisationen
Denne temadag har fokus på hvordan vi ved at træne mindfulness kan optimere vores evne til at samarbejde, tænke kreativ og at styrke beslutningsprocesser.

Mindfulness – er det noget for os?
“Ja det er det i allerhøjeste grad og Pauline har på en dejlig jordnær, smilende og levende måde hjulpet os med at tage mystikken ud af det, og ad den vej har vores medarbejdere fået både stof til eftertanke og samtidigt også nogle rigtigt gode redskaber til også selv at tage ansvar for trivsel og arbejdsglæde”
Ole Steen Jensen, HR-manager Nordex Food, Dronninglund

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt mig