Forskning

Mindfulness og forskning:
Bøger, artikler og nyere dansk og engelsksproget litteratur om mindfulness:

Aktuelle forsknings studier:
“The impact of mindfulness-based interventions on brain activity: A systematic review of functional magnetic resonance imaging studies” fra Neuroscience & Biobehavioral Reviews. (2018) Af Katherine S.Young, Anne Maj van der Velden, Karen Johanne Pallesen m.fl.
Et studie der undersøger hvordan 8-ugers programmet Mindfulness-baseret Stressreduktion påvirker Insula Cortex – området i hjernen, der regulerer vores kropsbevidsthed.

“Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction in a Self-Selecting and Self-Paying Community Setting” fra Mindfulness Journal. (2017) Af Lise Juul, Karen Johanne Pallesen m.fl.
Evaluering af en gruppe, der selv havde købt sig adgang til et 8-ugers MBSR-kursus. 132 deltog i forsøget. Effekterne var gode. Særligt dem, der til at begynde med vurderede deres stress som meget høj, havde god effekt af kurset.

“Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants’ mindfulness practice and its association with outcomes” fra Behaviour Research and Therapy. (2017) Af Christine E. Parsons, Catherine Crane m.fl.
Artiklen viser, at der er sammenhæng mellem mængden af hjemmetræning og det, kursisterne får ud af det 8-ugers program Mindfulness-program.

“A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder” – fra Clinical Psychology Review. (2015) Af Anne Maj van der Velden m.fl.
En artikel, der gennemgår forskning af programmet Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) til personer, der har tilbagevendende depressioner. Artiklen undersøger, hvilke mekanismer i MBKT der medfører en terapeutisk forandring.

Afrapportering stressprojekt: stresssygemeldt tilbage til arbejdetprojekt ved Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg Sygehus og delstudiet “Langtidseffekten af mindfulness træning som en del af en multimodal stresshåndterings intervention for stress sygemeldte”- et forskningsstudie i forbindelse med min Master uddannelsen ved Universitet i Wales. Afsluttet i september 2013.

Bøger

 • Bien, T: Mindful Therapy, a guide for therapists and helping professionals, Wisdom Publications (2006)
 • Brantley, J:. Calming your anxious mind, New Harbinger Publ. (2003)
 • Epstein, M: Thoughts without a thinker, Basic Books (1995)
 • Fjordback, L.O. Mindfulness, Psykiatrifonden (2011)
 • Going to pieces without falling apart, Thorsons (1998)
 • Germer, Siegel, Fulton et al: Mindfulness and Psychotherapy, Guilford Press (2005)
 • Kabat-Zinn, Jon: Lige meget hvor du går hen, så er du der. Borgen, (1994)
 • Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living, Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York, Dell Publishing.
 • Kåver Anna: Accept – at leve et liv, ikke vinde en krig. Dansk psykologisk Forlag (2005)
 • Leoni, S.J. Mindfulness for børn og unge- teori og praktiske øvelser: Dansk Psykologisk Forlag (2012)
 • Mandrup, Charlotte: Mindfulness, People´s Press (2007)
 • Miller, Fred L.: Tre dybe åndedrag- til afstresning og indre ro, Borgen (2002)
 • Nilsonne, Åsa: Bevidst nærvær – hvem er det, der bestemmer i dit liv? Dansk Psykologisk Forlag (2005).
 • Høedt-Rasmussen, I: Mindfulness – et helhedssyn på Liv og Ledelse: www.djoef-forlag.dk (2005).
 • Hanh, Thich Nhat: Åndsnærværets mirakel. Borgen (2006)
 • Rasmussen, Klaus Kornø: Stress af med meditation, Gyldendal (2005)
 • Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D. (2002) Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression. New York, The Guilford Press
 • Siegel, D.J.: The mindful brain. W.W.Norton & Company (2007)
 • Santorelli, S. Heal Thy Self. Bell Tower New York (1999)
 • Villum, Betina: Mærk verden. Bazar (2006)

Oversigtsartikler
Allen, N.B.R., Chambers, et al. (2006). ”Mindfulness-Based Psychotherapy: a Review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations.” Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40: 285-294.

Baer,R.A.(2003). Mindfulness training as clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 124-142.

Mindfulness
Shapiro, S.L., Carlson, L.E. et al. (2006). ”Mechanisms of Mindfulness.” Journal of Clinical Psychology 62 (3): 373-386

Hamilton, A.N. (2006). “Enhancing Health and Emotion: Mindfulness as a missing Link Between Cognitive Therapy and Positive Psychology.” Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 20 Number 2: 123-134

Hayes, S.C., Follette, V.M., Linehan, M.M. (2004) “Mindfulness and Acceptance” New York, The Guilford Press.

Lau, M.A., McMain, S.F. (2005) “Integrating Mindfulness Meditation With Cognitive and Behavioural Therapies: The Challence of Combining Acceptance- and Change-Based Strategies. Canadian Journal of Psychiatry, vol 50 (13).

MBCT
Hecksher, M.S. (2007): Mindfulness- baseret kognitiv terapi I, træning af bevidst nærvær: Månedsskrift for praktisk lægegerning, Årgang 85, side 761-8

Hecksher, M.S. (2007): Mindfulness- baseret kognitiv terapi II, træning af bevidst nærvær: Månedsskrift for praktisk lægegerning, Årgang 85, side 919-26

Mindfulness stresshåndtering
Brown,K.W.,Ryan,R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84,822-848.

Mindfulness og misbrug
Bootzin, R.R. and Stevens, S.J. (2005). “Adolecents, substance abuse, and the Treatment of insomnia and daytime sleepyness.” Clinical Psychology Review 25: 629-644.

Witkiewitz, K., Marlatt, G.A., Walker, D. (2005). „Mindfulness-Based Relapse Prevention for Alkohol and Substance Use Disorders ”Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 19.

Mindfulness og angst
Bögels, S.M., Sijbers, G.F.V.M.; Voncken, M. (2006) ”Mindfulness and Task Concentration Training for Social Fobia: A Pilot Study.”Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 20 (1).

Orsillo,S.M., Roemer,L.Barlow,D.H. (2003). Integrating acceptance and mindfulness into existing cognitive-behavioural treatment for GAD: A case study. Cognitive and Behavioural Practice, 10,223-230.

Miller,J.J., Fletcher,K.,Kabat-Zinn,J. (1995). Three-year follow-up and clinical implications of a mindfulness-based stress reduction intervention in the treatment of anxiety disorders. GenerelHospital Psychiatry, 17,192-200.

Mindfulness og borderline
Linehan, M.M. (1993) Cognitive-behavioural treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press

Mindfulness og depression
Teasdale, J. D. (1999). “Metacognition, Mindfulness and the Modification of Mood Disorders.” Clinical Psychology and Psychotherapy 6: 146-155

Mindfulness selvmordsforebyggelse
Williams, J.M.G., Duggan, D.S., Crane, C.; Fennel, M.J.V. (2006). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Prevention of Recurrence of Suicidal Behaviours. “Journal of Clinical Psychology: In Session 62 (2): 201-210.

Mindfulness og cancer
Carlson, L., Specam., Patel,K.,Goodey,E.(2003). Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress and immune parameters in breast and prostata cancer outpatients. Psychosomatic medicine, 65(4), 571-581.

Monti, D.; Peterson, C.; Kunkel, E., Psycho-Oncology, (2006). May. 15(5) p363-73 (AN: 122055)A randomized, controlled trial of mindfulness-based art therapy (MBAT) for women with cancer.

Mindfulness spørgeskemaer
Lau, Mark A.; Bishop, Scott R.; Segal, Zindel V.; Buis, Tom; Anderson, Nicole D.; Carlson, Linda; Shapiro, Shauna; Carmody, James; Abbey, Susan; Devins, Gerald. Journal of Clinical Psychology, Dec (2006), Vol. 62 Issue 12, p1445-1467, The toronto mindfulness scale: development and validation.

Baer, R.A., Smith, G.T.,Allan,K.B. (2004). Assesment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assesment, 11, 1991-2006.

Walach,H., Buchheld,N., Buttenmüller,V.,Kleinknecht,N.,Schmidt,S. (2006). Measuring mindfulness – the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555.

Brown and Ryan (2003) Mindfulness and attention Awareness Scale (MAAS)

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt mig