Corona

Vejledning og orientering til patienter hvordan konsultationer vil foregå efter sundhedmyndigheds anbefalinger for at mindske smitterisikoen med COVID-19 (anbefalinger fra 18.4.20)

OBS: Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine
og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke
ses i praksissektoren, og må derfor IKKE møde op i klinikken.

Du bedes henvende dig telefonisk for at booke en konsultation. Klinikken har dagligt telefontid for bookinger mellem kl.8- 8.30 og udenfor telefontiden bedes du at indtale besked på telefonsvareren. Den aflytter jeg flere gange dagligt- og kontakter dig hurtigst muligt derefter.

I samarbejde med dig, vurderer vi om behandlingen kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden eller om personligt fremmøde i klinikken er påkrævet.

I vurderingen kan fx indgå:

 • Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 • Risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 • Risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • Påvirkning af livskvaliteten
 • Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.

Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

Ud over ovennævnte er en række tiltag iværksat i klinikken:

 • Du vil blive informeret ved bookning af konsultation at du ikke må møde op i iklinikken ved, symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) eller når du bor i husstand med en COVID-19 smittet.
 • Ligeledes er der informationer på indgangsdør til klinik mv.
 • Ved ankomst til klinikken vil du blive udspurgt om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og du vil blive opfordret til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
 • For at minimering af risiko for smittespredning i venteværelse er der minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjernet aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv..

Efter hvert besøg er der fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse og du opfordres om generel god håndhygiejne mv.

 • Plakaten: ‘Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre’3 findes på klinikdør pg venteværelsesdør
 • Der er planlagt fremmøde-tider med 15 min mellem patienterne så antallet af ventende i venteværelset på samme tid undgåes/ mindskes.
 • Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

Du bedes medbringe 2 lagner til hvert behandling. Den ene er tll behandlingsbriksen og den anden er til at lægge over dig. Efter konsultationer bedes du at tage den med dig hjemme og vaske på 60 grader inden næste besøg.

Anvendelse af værnemidler i praksissektoren
Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder. Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borger.

Ved aktiviteter, der indebærer tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid (15 min) vil jeg udfra et forsigtighedsprincip bære et ansigts maske (type II).

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt mig